Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO GALANTIX


Niniejsza Polityka Prywatności określa:

 1. zasady prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego “GALANTIX”, działającego pod adresem www.galantix.pl, którego właścicielem jest F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek z siedzibą w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 14, 31 - 050 Skawina, NIP 9442172010, REGON: 123005858 
 2. zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także 
 3. zasady wykorzystywania tzw. plików cookies zbieranych przez Sklep Internetowy GALANTIX

 

§1
Definicje
 

 1. Administrator Serwisu - F.P.H.U GALANTIX  Małgorzrata Brożek z siedzibą w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 14, 31 – 050 Skawina NIP: 9442172010; REGON: 123005858. 
 2. Serwis WWW – strona internetowa działająca pod adresem www.galantix.pl za pomocą której Administrator prowadzi sklep internetowy “GALANTIX” 
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być podmiotem świadczenia usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 4. Urządzenie końcowe – urządzenie (np. komputer, tablet, smartfon) za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu. 
 5. Pliki cookies – pliki tekstowe i inne dane informatyczne (składające się zwykle z nazwy strony internetowej, czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numeru identyfikacyjnego) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, przeznaczone do optymalizacji funkcjonowania Serwisu.

 

§2
Postanowienia ogólne
 

 1. Serwis zbiera dane niezbędne dla celu odpowiedniej realizacji złożonych zamówień oraz prawidłowego technicznego funkcjonowania strony internetowej www.galantix.pl . 
 2. Uzyskane w powyższym celu dane przechowywane są w adekwatny, zgodny z prawem sposób mający na celu poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Uzyskanie dane nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że co innego wskazano wyraźnie w klauzuli informacyjnej widocznej w Serwisie lub też taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy udostępniania danych organom władzy publicznej. Serwis stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prywatności przetwarzanych w jego ramach danych użytkowników. 
 3. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych danych poza opisanymi w §3 ust 1 lit. b. i c. plikami.

 

§3
Informacje zbierane przez stronę
 

 1. Serwis zbiera następujące dane: 
  1. dobrowolnie podane dane osobowe Klientów, udostępniane w celu realizacji zamówienia; 
  2. pliki cookies zbierane automatycznie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym m.in: 
   1. tworzenia statystyk, pokazujących sposób korzystają ze stron internetowych przez Użytkowników Serwisu; 
   2. utrzymanie zalogowanej sesji Użytkownika; 
   3. określania profilu użytkownika, dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji 
  3. określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane eksploatacyjne, zbierane na zasadach wskazanych w tej m.in. celem przeciwdziałaniu niedozwolonego korzystaniu z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu drogą elektroniczną.

 

§4
Dane osobowe
 

 1. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 
 2. Dostęp do informacji prezentowanych w Serwisie nie wymaga podania danych osobowych. Wymóg podania danych osobowych dotyczy wyłącznie wyraźnie wskazanych funkcji serwisu takich jak rejestracja, dokonania zamówienia czy rozpatrzenie reklamacji. Niezbędne do dokonania rejestracji dane są wyszczególnione w elektronicznym formularzu rejestracyjnym wskazanym na stronie. 
 3. Przekazywane dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są przez Sprzedawcę tj. F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek z siedzibą w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 14, 32 - 050 Skawina, NIP: 9442172010; REGON: 123005858, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administrator przetwarza w ten sposób powierzone dane wyłącznie w celu prawidłowego realizowania zamówionych usług, w tym zrealizowania zamówienia. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż związany z realizacja zamówioną usługą (m.in zamówieniem), na przykład w celu wysyłania Klientom informacji handlowych wymaga uzyskania osobnej zgody zainteresowanych Użytkowników. Taka zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje, w każdym czasie, prawo wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia dotyczących jej danych a także inne uprawnienia wynikające z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§5
Polityka Cookies
 

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji działania serwisu na urządzeniach końcowych, indywidualizacji treści wyświetlanych w Serwisie w tym reklam, tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz utrzymywania sesji użytkownika. 
 2. Wykorzystywane przez Serwis rodzaje plików cookies ze względu na okres ich przechowywania dzielą się na: 
  1. pliki stałe – pliki przechowywane w Urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach urządzenia; 
  2. pliki sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym aż do opuszczenia serwisu; 
  3. pliki zewnętrzne - pliki zbierające informacje dot. sposobów korzystania z serwisu przez Klientów w celu optymalizowania działania wyświetlanych w Serwisie reklam. 
 3. Ze względu na funkcję wykorzystywane przez Serwis rodzaje plików cookies dzielą się na: 
  1. pliki niezbędne do właściwego funkcjonowania serwisu w tym do rejestracji w serwisie 
  2. pliki mające na celu bezpieczeństwo serwisu 
  3. pliki ułatwiające funkcjonowanie serwisu w tym pozwalające na utrzymanie sesji logowania 
  4. pliki personalizujące wyświetlane w serwisie reklamy 
  5. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest, Instagram), z których korzystasz, ze Sklepem. 
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu 
 5. Umieszczane w urządzeniu końcowym pliki cookies są bezpieczne i wolne od niechcianego oprogramowania oraz nie stanowią zagrożenia dla urządzenia w większym stopniu niż ma to miejsce przy korzystaniu z innych serwisów internetowych, 
 6. Niesłużące identyfikacji Użytkownika pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w szczególności w zgodzie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. 
 7. Domyślne ustawienia przeglądarki zezwalają na zbieranie i przechowywanie przez serwisy plików cookies. Użytkownik może dowolnie, i w każdym czasie określić lub zmienić warunki zbierania i przechowywania plików cookies, poprzez zmianę ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie. W tym celu należy otworzyć instrukcję wykorzystywanej przeglądarki i postępować zgodnie z zaleceniami. 
 8. Przechowywanie i dostęp do plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika wymaga uzyskania jego zgody. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki zezwalających na przechowywanie plików cookies oznacza wyrażenie zgody Użytkownika na tego typu działania przez F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek. 
 9. Pliki cookies przyczyniają się do właściwego działania serwisów internetowych a ich wyłączenie może prowadzić do powstawania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym działaniem Serwisu

 

§6
Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
 

 1. W zakresie jakim wynika to z zawartych w zgodnych z prawem żądań i wyłącznie w zakresie zgłoszonego żądania Serwis może być zobowiązany do udzielania zebranych informacji upoważnionym do tego organom.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.